Select Page

Туторијал за STB емулатор

STB Emulator во основа е клон според изгледот и функционалноста на MAG уредот и како таков може да се користи на Android уреди на Windows користејки Android емулатори на пример како што е Bluestacks.

Симнете STB Emulator од Google Playstore. Постојат две верзии; платена и бесплатна верзија. Платената верзија е без реклами.

Инструкции за подесување
Отворете ја апликацијата
Кликнете на менито/Settings копчето на делечинското или двпо клик со глувчето и кликнете на иконката до горниот десен агол од екранот.
Менито ќе биде прикажано на десната страна
Кликнете на Settings
Profiles и Add Profile (нов профил ќе биде креиран)
Одберете име за профилот и променете го во нешто во што вие сакате на пример Iptv Македонија.
Кликнете на OK
Одберете Portal URL и внесете го серверот кој ви е даден од наша страна и потоа кликнете на ОК.
Одберете STB Configuration
Кликнете на Screen Resolution и подесете на Auto
Одберете Mac-Address и внесете ја MAC адресата.
Mac адресата за STB емулаторот најчесто почнува со 00:1A:79:XX:XX:XX.  X можат да бидат броеви во ранговен опсег од 1-9 или Букви од A-F. Оваа Mac адреса може да биде манипулирана. Адресата која вие ни ја испраќате е таа која ќе биде активирана од наша страна. Доколку Mac адресата која вие ја доставувате е веќе активирана ние ќе ве информираме за да ја смените.
Откако ќе биде додадена/сменета Mac адресата
Вратете се до почетниот дел/екран од апликацијата
Отворете Menu Option на десната страна повторно и одете долу до Profiles
Одберете го Профилот кој штотуку е креиран
Порталот треба да почне да се лоадира и потоа уредот е спремен за користење.