Select Page

Туторијал за iOS iPhone

  1. Инсталирајте GSE IPTV PRO апликација на вашитот уред.
  2. Кликнете на ‘Setting’ од левиот горен агол

3. Кликнете на ‘Remote Playlists’ менито

4. Кликнете на ‘+’ копчето за да додадете IPTV провајдер

5. Кликнете на ‘Add M3U URL’ менито (Линк кој го имате добиено од нас при правење на вашата нарачка)

6. Наместете iptvmakedonija ( IPTVMAKEDONIJA.MK )  како iptv Провајдер

Готово.