Претплата за Android, Smart Tv….

24 часа тест

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

Бесплатно

1 Месеци Претплата

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

EUR10 Еднаш

3 Месеци Претплата

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

EUR25 Еднаш

6 Месеци Претплата

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

EUR45 Еднаш

12 Месеци Претплата

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

EUR75 Еднаш

Претплата за MAG уреди

24 часа ( Тест период ) (1 конекција )

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

Бесплатно

3 Месец Претплата за MAG УРЕДИ ( 1 конекција )

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

EUR25 Еднаш

6 Месеци Претплата за MAG УРЕДИ ( 1 Конекција )

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

EUR45 Еднаш

12 Месеци Претплата за MAG УРЕДИ ( 1 Конекција )

 • Достапност 24/7
 • 1 Конекција
 • SD HD FHD Канали
 • + 12.000 канали
 • + 12.000 VOD
 • Android, PC, Smart TV
 • M3U MAG ENIGMA 2 подршка

EUR75 Еднаш

15/04/2019 - Paypal плаќање

Доколку имате проблем со стандардниот начин на плаќање ве молиме посетете го следниов линк

https://www.paypal.me/iptvmakedonijamk

Откако

14/04/2019 - Злоупотреба на Тест периодот од 24 час

Поради се позачестената злоупотреба на тест периодот од 24 часа, од утре 15.04.2019 година истиот ќе

02/04/2019 - Најчесто поставувани прашања (Faq)

01. Можам ли да користам два уреди во исто време на една претплата?

25/03/2019 - Правење на платена нарачка / Making a paid order

Пред да се одлучите да направите платена нарачка потребно е да проверите дали ги имате исполнето сите услови за истата

25/03/2019 - Злоупотреба на Тест периодот од 24 час

Сите нови корисници имаат право на еден тест перио од 24 часа. Поради се позачестените обиди за злоупотреба на тест